...Inverno 2o1o...

           

°Albero Feltro°

Cartamodello: € 9,oo
Kit :€  45,oo

°Finestra Natale°

Cartamodello: € 10,oo
 
         

°Punta Albero in Feltro°

Cartamodello: € 6,oo
Kit : € 15,oo

°Palle in Feltro°

Cartamodello: € 7,oo
Kit : € 15,oo

°Pannello Natività°

Cartamodello: € 8,oo
Kit :  € 49,oo
        

°PupazZo Neve Fermaporta°

Cartamodello: € 8,oo
Kit : € 45,oo
         

°Pinguino Fermaporta°

Cartamodello: € 8,oo
Kit :  €  26,oo
          

°Pinguino Feltro°

Cartamodello: € 6,oo
Kit :€ 15,oo
          

°Coniglio Papà Natale°

Cartamodello: € 8,oo
Kit :  € 24,oo
           

°Babbino con Renna°

Cartamodello: €  8,oo
Kit :€ 29,oo
           

° Angelo Cuore Legno°

Cartamodello: € 6,oo
Kit : € 15,oo
           

°Palla Corda Lana°

Cartamodello: € 6,oo
Kit :€ 22,oo

°Palla con Rose°

Cartamodello: € 6,oo
Kit : € 18,oo

° Palla con Stella Natale°

Cartamodello: € 6,oo
Kit : € 18,oo
          

°Omino Profumatore°

Kit :  € 13,oo
 

°Borsina Porta Pout-Pourri°

Kit :  € 18,oo
 

°Copri Macchina da Cucire°

Cartamodello: € 7,oo
Kit : €  26,oo

°Paraspifferi Country°

Cartamodello: € 7,oo
Kit : € 24,oo
          

°Angelo Spilungone°

Cartamodello: € 8,oo
Kit : € 23,oo
          

°Rena "Winter"°

Cartamodello: € 7,oo
Kit : € 24,oo
         

°Ghirlanda Renna°

Cartamodello:  €7,oo
Kit : €  25,oo

°Ghirlanda Camino Yo-Yo°

Cartamodello:  € 7,oo
Kit :  € 25,oo
           

°Famiglia Conigli°

Cartamodello:  € 8,oo
Kit :  € 24,oo
           

°Pannello Welcome Tre Cuori°

Cartamodello: € 7,oo
Kit : € 45,oo

°Finestra Bosco°

Cartamodello: € 7,oo
 

°Gufotto°

Cartamodello: € 7,oo
Kit : € 15,oo

°Gufetto°

Cartamodello:  € 7.oo
Kit :  € 15,oo
           

°Ghirlanda Gufotto°

Cartamodello: € 7,oo
Kit :  € 21,oo
           

°Streghetta Montanara°

Cartamodello: € 6,oo
Kit : € 15,oo
           

°Coppia Uccellini°

Cartamodello: € 6,oo
Kit : € 15,oo
           

°Addobbo Cuore Vimini°

Kit :  € 15,oo
 
          

°Angelo Scaccia Pensieri°

Cartamodello: € 6,oo
Kit : € 18,oo
            

°Papera Ferma-Porta°

Cartamodello: e 7,oo
Kit : € 23,oo

°Figure Gatti Feltro°

Cartamodello:  € 8,oo
Kit : € 13,oo

°Figure Cani  Feltro°

Cartamodello: € 8,oo
Kit :€ 13,oo

°Sciarpine Trendy°

Kit : € 15,oo
 

 

HOME